COVID-19 käitumisjuhend sporditegevuse korraldajatele, alates 26 august 2021

Lähtudes Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2020 korraldusest nr 305,

tuleb valla spordihoonetes sporditreeningute ja muude ürituste korraldamisel juhinduda allpool olevast juhendist. Aga kõige olulisem on, et selleks et spordihoonesse tulla (ei puuduta koolide õppetööd) tuleb tõestada oma negatiivsust Koroona haiguse suhtes. Kaasas peab olema ka pildiga isikut tõendav dokument. “Pabereid” kontrollivad administraatorid spordihoonetes.

  1. Vaktsineerimistõendi, mis tõestab täielikku vaktsineeritust.
  2. Negatiivne Covid-19 test, mis ei ole vanem kui 72 tundi.
  3. Negatiivne antigeenitest, mis ei ole vanem kui 48 tundi.
  4. Covid-19 läbipõdemise tõend, mis ei ole vanem kui 180 päeva
Previous Article