JUHEND

EESMÄRK

Populariseerida laskesporti Mustvee vallas ja lähiümbruses, selgitada välja Mustvee valla meistrid.

AEG, KOHT JA KORRALDAJAD

 • Võistlused toimuvad Avinurme Spordihoone lasketiirus, 4 detsembril 2022.a..
 • Võistluste peakohtunik on Kalev-Tarvo Pärn (+372 5609 7746), peakorraldaja Mustvee Valla Spordikeskus.
 • Laskejoone kohtunik on Mihkel Kõrv
 • Tulemusi protokollija on Janek Romanovits

OSAVÕTJAD

 • Osa võtma kutsutakse kõiki Mustvee valla elanikke ja Spordiklubide ning ühenduste liikmeid ning teisi laskespordihuvilisi väljastpoolt Mustvee valda .
 • Võisteldakse järgmistes võistlusklassides: mehed (vanuses 18 +), naised (vanuses 18+),

noormehed (vanuses 12-17) ja neiud (vanuses 12-17)

VÕISTLUSSÜSTEEM JA REEGLID

 • 10 lasku õhupüstol (püsti) + 10 lasku õhupüss (püsti).
 • Esimesena lasevad kõik võistlejad püssi seeria ja seejärel püstoli seeria.
 • Iga võistleja saab enne võistluslaskmist 5min proovilaskudeks(laskude arv ei ole piiratud), millele järgnevad võistluslasud. Iga võistleja saab 1 vooru lasta.
 • Relvad kindlustab vajadusel korraldaja, aga võib võistelda ka oma õhkrelvaga.
 • Distants 10 meetrit.
 • Märkleht: ISSF sportpüstoli ringmärk.
 • Ajapiirang õhupüstoli 10-ks lasuks on 10 minutit ning õhupüssi 10-ks lasuks 10 minutit.
 • Võistlejad tõendavad oma allkirjaga ohutus nõuete lehel, et neil puuduvad võistlemist takistavad tervislikud põhjused ning nad nõustuvad lasketiirus kehtestatud ohtusnõuetega.
 • Korraldajad ei vastuta osalejate tervisliku seisundi eest.
 • Kõik võistlusega seotud tulemused, fotod või videod avaldatatakse sotsiaalmeedias ja veebilehel.

AUTASUSTAMINE

 • Võistlusklassi võitja kahe laskeviisi kokkuvõttes autasustatakse medali või karikaga
 • Autasustatakse ka iga laskeviisi võistlusklassi kolme parimat laskurit medaliga.

REGISTREEMINE

 • Registreerimise tähtaeg on 29 november  meilile: spordihoone@mustvee.eu.
 • Registreerimisel tuleb osalejal edastada järgmised andmed: nimed, isikukood, omavalistsus, kui on siis klubiline kuuluvus, millises vanuseklassis võisteldakse, noorteklassis ka kool, kontaktandmed (telefon, meil).

ÜLDINE KORRALDUS JA MAJANDAMINE

 • Osavõtumaks: Mustvee valla elanikele on osalemine tasuta. Kõigile teistele on osavõtumaks 5 eurot, mis tasutakse kohapeal sularahas.
 • Kõik võistlusega seotud dokumendid avaldatakse Mustvee Valla Spordikeskuse kodulehel: spordikeskus.mustvee.eu
 • Võstlusega seotud info Spordikeskusest (spordihoone@mustvee.eu) või tel.                                                                               Viljar Kuusmann 50 99796.
 • Spordihoones on kohustuslikud vahetusjalatsid.
 • Kõik käesolevas juhendis reguleerimata küsimused lahendab peakohtunik kohapeal.

AJAKAVA (täpne ajakava selgub peale registreerimise lõppu ning avaldatakse hiljemalt 29 november Spordikeskuse kodulehel)