Käitumisjuhised sporditegevuse korraldamiseks, ennetamaks COVID-19 viirust. Juhindudes Vabariigi Valitsuse korraldustest 2020

Vabariigi valitsus jõustas täiendavad piirangud ennetamaks Covid-19 viirust, mis puudutavad sporditegevust siseruumides ja võistluste korraldamist. Täiendavad meetmed rakendusid alates 24 november 2020

Previous Article