EESMÄRK:

Populariseerida laskesporti Jõgevamaal ja selgitada välja meistrid õhupüssist ja õhupüstolist laskmises.

AEG ja KOHT:

Võistlus toimub 24. aprillil Jõgeva Kaitseliidu lasketiirus Jõgeva Aia 36a algusega kell 9.00

VÕISTLUSE KORRALDUS:

Võistluse korraldab Jõgevamaa Spordiliit KALJU ning võistluspaigas viib läbi Ants Prii ja Enno Ottis.

OSAVÕTJAD ja VÕISTLUSTINGIMUSED:

Osa  võivad võtta kõik Jõgevamaa elanikud. Võistlus on individuaalne.

Võistlus toimub kolmel laskerajal, rada loositakse mandaadis.

Lastakse 40 lasku püsti laskeasendist ning õhupüstolist ühe käega. Proovilaskudeks on aega 10 minutit ja võistluslaskudeks 40 minutit. Proovilaskude arv pole piiratud. Võistluslaske tehakse

 2 lasku ühte märklehte.

Sihtmärkidena kasutatakse õhupüssi ja -püstoli standardmärke. Erinevatel radadel võib õhupüssi ja õhupüstoli laskmine toimuda samaaegselt.

Tulemused loetakse kokku manuaalselt lugemismeeskonna poolt.

EELREGISTREERIMINE:

Tähtaeg on 21. aprill 2022. Registreerimisega hilinejad saavad osalevada viimastes vahetustes.

Registreerimine teha elekrtonposti aadressil priiants@gmail.com

PROGRAMM ja AJAKAVA

Võisteldakse ühes vanuseklassis alates 12-eluaastast eraldi meeste- ja naiste arvestuses.

I vahetus    9.00 – 9.50

II vahetus   10.00 – 10.50

III vahetus  11.00 – 11.50

IV vahetus  12.00 – 12.50

V vahetus   13.00 – 13.50

Sõltuvalt võistlejate arvust on võimalik tunnise sammuga vahetusi lisada.

AUTASUSTAMINE:

I – III kohale tulnud võistlejaid autasustatakse vastavalt kuld-,
hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.

ÜLDISELT:

Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

Juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu.

Kohtunikud  ja lugemismeeskond on Ants Prii, Viljar Kuusman ja Enno Ottis.

Lisainfot ja selgitusi annab Ants Prii

Tel. 55598365